Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Tertiära färger

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 februari 2020

Vilka färger som ingår i den "vanliga" färgcirkeln vet ni... Men vad händer om man blandar färgerna ytterligare en gång? Vilka färger får man då?

Konkreta mål:

När vi arbetat med detta område ska du kunna:

  • Vad tertiära färger är
  • Hur du blandar till tertiära färger

Såhär arbetar vi:

Du får en repetition i vilka färger som finns i en färgcirkel, Primära-, Sekundära- och Komplementfärger.  Därefter går vi igenom den nya kategorin av färger, Tertiära färger, som vi kommer arbeta med. Efter det går vi igenom uppgiftens uppbyggnad och vad som förväntas av dig. 

Du kommer att få följa anvisningar på tavlan hur färgcirkeln ska se ut. Steg för steg jobbar vi med att göra en färgcirkel först, därefter får ni veta vad vi ska göra med färgcirkeln.

Avslutningsvis ska ni fotografera er färdiga uppgift och svara på frågor. Detta lägger ni upp på Unikum och kopplar till denna planering samt taggar med ämnet Bild.

1. Hur har uppgiften gått till? (Skriv också med vad du har använt för material)

2. Hur har min arbetsinsats varit?

3. Hur tyckte jag resultatet blev? 

4. Vad kunde bli bättre? Hade jag gjort något annorlunda om jag gjort en till?

Såhär visar jag att jag kan:

Du arbetar aktivt på lektionen.

Du använder dig av tekniken att kunna blanda färger på ett korrekt sätt. 

Du redovisar din uppgift på Unikum.


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter