Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Cirkel2020 Berättande text Arabiska

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Eleven ska lära sig hur man skriver en berättande text och vad man behöver för att bygga ordentligt berättande text. Rubriken, inledning, problem, lösning, slut och verb tempus som man använder.

Från cirkelmodell av Gibbons kommer vi jobba så här:

Vecka 1: Vi börjar med att läsa en kort berättelse tillsammans, slå upp svåra ord, sammanfatta det, svara på frågor om texten.

Vecka 2: Vi ser med förklaring hur den här berättande text skrevs. Gör en tankekarta (mindomo) för att bli mer tydligt för alla. Gå genom i alla delar  som bygger en berättande text. Inledning( vem, var, när), problem, lösning och slut.  Grammatiken: Vi går igenom  vilka sorter av verb (kahoot för att se om de har förstått) och vilken tempus man använder när man skriver en berättelse text.

Vecka 3: Repetera grammatiken, Påpekar till gestaltning och ge exemplar och låt eleverna prova att skriva en kort gestaltning och dela det på Padlet. Vi skriver tillsammans en berättelse text på google dokument.

Vecka 4: Påpeka till hur utveckla man texter med hjälp av adjektiv, prata om skillnaden mellan standard arabiska språk och dialekten lyfta några exemplar, diskutera i par om några exempel och repetera instruktion

Vecka 5:Skriva egna texter med fokus på checklistan som finns i Google klassrum. Få respons från din kamperat och sen lämna ut till lärare.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Matriser i planeringen
Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter