Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

3 - 6

Co u mine piszczy?

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Co u mine piszczy? Den här terminen ska vi fortsätta att skriva olika typer av texter.

Innehål:

 

Mitt syfte med undervisningen:

 

Du ska utveckla ditt tall och skriftspråk. Du ska ombygga din ordförråd runt olika tema och berörda litteratur. Du får lära dig utrycker. 

Du ska läsa och skriva olika typer av texter- dikter, berättelse, komiks,  korsord, sudoku.

Du ska  få möjlighet att skriva egna dikter, berätelse och komiks. 

 

 

Aktiviteter:

 

Att läsa och skriva olika typer av texter- dikter, berättelser, komiks. 

Att skriva och bearbeta texter.

Att skriva egna enkla dikter, komiks, dialoger. 

Att fylla  i  korsord och sudoku.

intervjua klasskollegor

 

Arbetsformer:

 

Vi jobbar:

 

- individuellt, 

- i par,

- i grupp.

 

Stödverktyg:

 

böcker, bilder, korta filmer, ordböcker, dator. 

 

Utvärdering/bedömning- när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

 

-elevens utveckling både i tal och skrift. 

 

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

 

-genom min observation av elevens eget arbete, presentation och samverka.

 

Kopplingar till läroplanen:

 

Syfte:

 

 - formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 - läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll:

 

- läsa och skriva lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalande och sådant om står mellan raderna.

- läsa och skriva strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

- tala, lyssna och samtala muntliga presentationer för olika mottagare.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter