Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

TERMINSPLANERING FINSKA SPÅR 1 / ÅK 1-2

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Vårterminen 2020

 

• Tidsperiod: Vårterminen 2020 

 

• Innehåll:  

Under den här perioden kommer du att 

 

1) jobba med olika teman: 

 • Årets gång (årstider och deras kännetecken, månader, skriva datum) 

 • Finska folksagor (sagans struktur, typiska karaktär) 

 • Vänskap och kärlek (alla hjärtans dag) 

 • Vinter (t ex vinteraktiviteter och utrustning, vintriga väderord, djur på vinter) 

 • Påsk (traditioner) 

 • Djur-tema 

 

2) jobba med din lärobok samt digitala läromedel. 

 

På lektionerna kommer vi att: 

 • lyssna och prata finska  

 • träna på nya ord, synonymer och motsatsord 

 • arbeta med olika typer av texter 

 • arbeta med stavelser, stavningsregler och förhållandet mellan ljud och bokstav 

 • rita och pyssla 

 • spela, sjunga och leka 

 

Du kommer att få hemläxa varje vecka (förutom lovveckor). Kom ihåg att ta läxan med till nästa lektion! 

 

• Mål: 

• Du ökar ditt ordförråd inom olika temaområden. 

• Du blir säkrare när du använder vokaler o,u,y  samt dubbelvokaler och konsonanter. 

• Du får bättre flyt i din läsning. 

• Du utvecklas i dina skrivkunskaper. 

• Du kan beskriva det som är typiskt för en finsk folksaga och dess karaktär. Du har skapat en egen version av sagan och presenterat den till andra. 

• Du tränar på att berätta, beskriva, diskutera och argumentera om olika saker, t ex egenskaper av en bra vän. 

• Du har bekantat dig med den finska påsktraditionen. 

 

 

Syfte: 

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

 • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och 

 • reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter