Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

8 - 9

Ordklasser

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Eleverna får de grundliga informationer och lär sig om alla ordklasser i det bosniska språk. De för de grundliga informationer om ordklaser av lärare och läser i boken "Jezička vježbanka 1". Vi läser korta texter och hittar substantiv, pronomen, verb, adjektiv osv. Eleverna för skriva egna meningar med flera olika ord. De berättar om skillnaden mellan visa ord och får lära sig om kasus, kongruensböjning, tempus osv.Eleverna översätter och jämför olika ordklasser från svenska till modermålet (och tvärtom).

Mål

 • eleven ska ha kunskaper om språkbyggnaden och hur det fungerar i tal och skrift
 • eleven ska ha kunskap om ord (betydelse och form)
 • eleven ska ha kunskap om alla ordklasser i modersmål (böjliga och oböjliga)
 • eleven ska jämföra bosniska och svenska ordklasser
 • Eleven ska lära sig att använda ordklasser i egna texter

 Konkreta mål

 • kunna hitta och samla informationer från olika källor om ordklasser
 • kunna hitta alla ordklasser i olika slags texter
 • kunna skilja ordklasser i sitt modersmål och svenskan
 • kunna skriva egna texter med flera olika ord och olika ordklass

Arbetsområde: Ordklasser (planeringen gäller två terminer med planeringar om bosniska städer och planeringen (läsa, förstå och tala)

 • elevernas erfarenheter
 • texter av olika slag
 • grammatik (modersmål och svenska)
 • Bok: ”Jezička vježbanka 1“
 • ordbok och lexikon

 Undervisning 

Vad ska eleven lära sig?

 • söka och samla informationer från olika källor: lexikonen, grammatiken, Internet
 • fakta om ordklasser
 • förstå skillnaden mellan olika ordklasser på modersmål och svenska
 • skriva egna meningar och texter med flera ord som tillhör olika ordklasser

Hur ska eleven lära sig?

 • eleven får de grundliga informationer om ordklasser från lärare
 • elever återberättar om ordklasser
 • vi läser korta texter och hittar substantiv, pronomen, verb, adjektiv osv.
 • eleven skriver egna meningar med flera olika ord
 • eleven berättar om skillnaden mellan visa ord
 • eleven lär sig om kasus, kongruensböjning, tempus osv.
 • eleven skriver meningar med olika ordklasser
 • eleven översätter och jämför olika ordklasser från svenska till modermålet (och tvärtom)

Färdigheter/förmågor

 • kunna berätta om ordklasser
 • kunna skilja olika ordklasser
 • kunna tillämpa sina kunskaper i praktiken (muntligt och skriftligt)
 • kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och stavning
 • kunna använda ordböcker, grammatiken och andra hjälpmedel för ordförståelse
 • öka sitt ord- och begreppsförråd
 • inse likheter och skillnader mellan ordklasser i modersmålet och svenska

Bedömning

Alla ovanstående förmågor/färdigheter kommer att bedömas med en formativ bedömning eftersom vi vet att det ökar motivationer hos elever, stärker relationer mellan elever och lärare samt förbättra elevernas kunskapsresultat. I bedömningsprocessen ingår kamratbedömning också.  

Tillämpning

Vi samlar information/material om ordklasser på Internet i grammatiken, ordböcker, lexikonen och andra hjälpmedel. Lärare förklarar de grundliga fakta om varje av ordklasser. Eleven läser om varje av en ordklass i boken ”Jezička vježbanka !“ och arbetar med övningar i boken. Elever läser korta texter och hittar visa ord. Sedan skriver elever egna meningar och texter. Slutligen jämföra elever den konkreta ordklassen på modersmål och svenska (gör översättningar i både riktningar).  

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter