Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 9

Cirkel2020 Berättande text

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

vi Ska skriva i form om en saga.

Målet för berättande text

...innehåll, struktur, språk och skrivregler

innehåll bedöms utifrån begripligt innehåll(E) relativt tydligt innehåll(C) tydligt innehåll(A)

Struktur bedöms utifrån i huvudsak fungerande struktur(E) Relativ väl fungerande struktur(C) och Väl fungerande struktur(A)

Språk bedöms utifrån Viss språklig variation(E) Förhållande god språklig variation(C) och god språklig variation(A)

Skrivregler bedöms utifrån vissa säkerhet(E) Relativ god säkerhet(C) och God säkerhet(A)

 

Så här ska vi arbeta...

vi arbetar med cirkelmodellen

FAS1 : skapa förförståelse

FAS 2: studera texter inom genren

FAS 3: skriver gemensam text

FAS 4: skriver egen ex

vi ger de första orden i varje mening ex. Att det alltid ska börja: 

- det var en gång....

-ändå hände det...

 

 

 

 

.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Bild bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg
Berättande text åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter