Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Polska F-4, VT 2020

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Vi ska fortsatta arbeta med polska alfabetet. Vi ska resa runt stora polska stöder genom gemensam läsning av polska sagor, legender och kartor. Zapraszam!

Under den terminen  fortsätter vi vårt arbete med polska alfabetet och specifika bokstäver och uttal. 

Vi ska kopiera och skriva ord samt enkla meningar. Vi ska koppla ihop bilder med ord, lösa korsord.

Vi ska träna på uttal och polska melodi. 

I klassen ska vi lyssna på sagor, legender, dikter och sånger. 

https://www.youtube.com/watch?v=BcN9A6SqQRE

https://www.youtube.com/watch?v=sp-hXpPD4BU

Du får möjlighet att träna berätta om välbekanta  ämnen till exempel helger,  din familj, djur eller skola samt som polska högtid traditioner.

Du ska återberätta texter som vi ska läsa i klassen. 

 

Stödverktyg

Böcker, filmer, internet, dator.

Arbetsformer

Individuellt, i pair och grupparbete

Formativa bedömning

Genom min observation av elevens muntlig presentation, skrivande produktion och grupparbete.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter