Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

CIRKEL2020 Instruerande text vT2020

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Det är bra att kunna ge och ta instruktioner både i tal och i skrift då det tillhör vardagen och att alla människor har nytta av att kunna detta. Därför övar vi mycket på detta.

 

 

Syfte:De förmågor som eleven arbetar med är att formulera sig och kommunicera i skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. (Lgr11)

Eleverna tränar på att formulera sig i skrift. De får analysera hur en bra instruktion är uppbyggd och träna på att skriva egna.

Mål: Att kunna följa instruktioner och lyckas att skapa egen production 

 

 

Centralt innehåll som ska behandlas (Lgr11)  Instruerande texter, skiva en egen instruktion. (Lgr11 )
Mål för lektionen och genomförande

 

Konkretiserade mål

-Jag kan läsa och följa instruktionen.
-Jag ska kunna skriva en egen instruktion.

Påminner eleverna vad som är viktigt med en instruktion.

 

Att:
– med så få ord som möjligt beskriva hur man utför något.
-bara nämna det man behöver veta inget onödigt.
-det man ska göra beskrivs i steg för steg. Ibland i punktform, ibland i löpande text.
-Instruktionen skrivs i den form det ska utföras (kallas kronologisk ordning).

Fas 1 – Skapa förförståelse och bygg upp kunskap om ämnesområdet.

 Genomgång med padlet, bilder YouTube klipp, kahoot 

 Fas 2 – Studera texter inom genren

Läsa exempel på webbläsaren  eller analog, läsa högt 

Lyssna tillsammans eller individuellt

 

 

Fas 3 – Skriv gemensam text.

Skriva gemensamt text på padlet, google dokument

Fas 4 – Skriv egen text.

Skriva egen text  digitalt  word, google dokument 

Illustrera med bilder 

 

Bedömning: Genom att eleverna lyckas genomföra övningen att skriva en instruktion på korrekt sätt så vet jag att de lärt sig att skriva instruerande texter. Då eleverna är klara ska de ska lämna in sin instruktion.

  

 
 
 
 
 
 
 
   

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter