Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

FTH - Fritids

Hagalundskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Läsrum

Jag ska under onsdagar mellan 15-16 upprätthålla 3ornas grupprum som ett rum avsett för läsning. Där får man bara läsa. Tanken är att använda ett rum inrett med soffa och säckar för läsning och samtal kring läsning. 

Pedagogens roll ska i denna aktivitet vara att ställa följande öppna frågor 

  • Vad kan du berätta om en karaktär från boken?

 

  • Hur tänkte du när du valde din bok?

 

  • Varför fortsätter du läsa denna bok?

och om det är möjligt, beroende på vilken bok de läser kan man även fråg

  • Hur ser det ut här, tror ni?
  • Vad luktar det?
  • Hur smakar det?

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter