Skolbanken Logo
Skolbanken

Trädets fotosyntes

Reveljens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 september 2022

Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

1.Prioriterade läroplansmål 

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Omsorg, utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen

väljer ni längst ner på sidan. Utgå från nulägesbeskrivningen eller från vad utvärderingen har visat. Svara på frågan:

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Barnen har visat intresse för förändringarna i naturen med bland annat att det inte finns några blad på träden just nu och frågar varför? 

2. Förväntade effekter 

Bevis på att utveckling pågar/tecken på att målet ar uppnått. Svara på frågan:

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

 Barnen får en kunskap om hur fotosyntesen fungerar i naturens kretslopp efter sin förmåga och erfarenheter

3. Tematiskt arbetssätt

Det tematiska arbetssättet är ett medel för att nå målen i planering. Svara på frågan:

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

 Vi ska titta på "vårt" träd och följa trädets utveckling framåt i fotosyntesens process både ute på gården men även inne från fönstret, vi ska använda oss skapande i olika former

4. Metodval för insamling av resultatet

Hur ska ni få syn på barnens nya erfarenheter och kunskaper (dvs de förväntade effekter ni skrev in ovan)?

Tex. genom observationer och film.

Så här följer vi upp:

 Genom att föra olika samtal och diskussioner om träd, samt genom att studera olika bilder av träd, eventuellt även plantera något

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter