Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Daggmasken Mål och utvecklingsplan Digitalisering VT -20

Lillhaga förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål gällande digitalisering.

Avdelning

Daggmasken

Prioriterat mål

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 

Delmål 

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att lösa problem och bli uppmärksamma på teknik som finns i vardagen, samt träna på att ställa hypoteser och argumentera kring teknik i vardagen. 

Nuläge

Barnen visar ett stort intresse för digitala verktyg, t.ex. lärplattorna, telefonen, datorn och projektorn samt skapande och konstruktion. 

Utveckling pågår när barnen

När de ges möjlighet att ställa egna hypoteser kring olika dilemman och problem och när de tar del av varandras tankar och idéer samt får möjlighet testa/uppleva dessa. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Genom att dramatisera olika problemlösningssituationer med hjälp av Pippidocka i hårdpappsformat. Låta barnen ställa hypoteser och uttrycka sina tankar för hur vi kan lösa de olika problemen. 

Ge barnen möjlighet att skapa och testa sina ideer och hypoteser.

Så här ska vi följa upp

På avdelnings planering 1g/v.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback