Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSYPSY01

Psykiatri 1

Norrtälje Komvux, Norrtälje Komvux · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Kursen utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att utveckla förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

 

Planering (kan komma att ändras under kursens gång).

 Länk till Tidsplan/Schema

Jag kommer att utgå från Sanomas lärobok ”Psykiatri 1” författare Ann-Marie Göransson.. Läs gärna kapitlet innan vi börjar med det, det underlättar förståelsen och ni är förberedda med frågor på det ni vill veta mer om eller inte förstår.

 

 Länk till Ljudfiler till boken

 

 

  

 

 


Läroplanskopplingar

Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.

Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.

Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.

Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.

Matriser i planeringen
Kunskapsmatris i Psykiatri
Uppgifter
Examinationsuppgift 6
Examinationsuppgift 5
Examinationsuppgift 4
Examinationsuppgift 1
Psykisk hälsa - ohälsa
Examinationsuppgift 3

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback