Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Årstider vt-20

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Temat årstider kommer att innefatta de 4 olika årstiderna, årets månader, veckodagarna och när du fyller år.

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer under terminen att arbeta med årstidsväxlingar och hur man känner igen årstider, månader och vilka månader som är kopplade till de olika årstiderna, våra veckodagar och när du fyller år. 

Mål

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du ska

Känna till de olika årstidsväxlingarna. Årets fyra årstider, tolv månader, veckodagar samt ditt födelsedatum. Känna till vad som händer med växter och djur under resp årstid, veta några kännetecken för årstiderna. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

-Se på filmer om olika årstider.

-Gå ut i Naturen

-Jobba både teoretiskt och praktiskt, både enskilt och i grupp.

-Skriva, rita och måla. Skapa ett gemensamt årshjul. Dokumentera i våra temaböcker mm. 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Du ska:

Kunna namnge årstider, månader, veckodagar samt ditt födelsedatum. 

Hur ska det bedömas?

Vi gör bedömningar under och efter arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback