Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

NO: Biologi - Organismer (ÅR 5) VT-20

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

I detta tema kommer vi att arbeta med olika levande organismer och vad som kännetecknar de olika grupperna. Vad är det som skiljer groddjur från kräldjur och blomväxter från träd? Vad är däggdjur? Vad behöver en växt/djur för att leva, samt vilken betydelse växter/djur har för allt levande? Vad heter växtens alla delar, hur kommer det fram frukt, vad handlar fröspridning om och vad är nedbrytarnas roll i naturen?

Mål

När du är klar med detta tema ska du med hjälp av biologins begrepp och modeller kunna förklara skillnad på olika organismgrupper. Du ska med hjälp av biologins teorier lära dig granska och kommunicera inom ämnet.

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika levande organismer och lära oss hur och varför de delas in i olika grupper. Vi kommer även ta upp hur olika organismer påverkar naturen och hur vi kan använda organismer till vår fördel. Utöver detta kommer vi att arbeta med olika samband mellan olika arter. Vi kommer att ta reda på vad en växt/djur behöver för att leva samt vilken betydelse växter/djur har för allt levande. Vi lär oss växtens delar, om frukt och fröspridning och om nedbrytarnas roll i naturen.                

Arbetssätt och redovisningsform

Vi ser på film/klipp, läser texter kring arbetsområdet och arbetar med olika uppgifter.

Vi har genomgångar, diskuterar och arbetar enligt EPA-modellen (enskilt, i par och helklass).

Vi går gemensamt igenom arbetsområdet med hjälp av bilder på hur hela näringskedjan fungerar.

Vi diskuterar hur livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Vi läser om hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

      

Visa din kunskap - Bedömning

Du gör ett eget arbete om ett valfritt djur eller växt som presenteras i form av en A4-affisch, deltar aktivt under diskussioner och

svarar på instuderingsfrågor. Du kommer att bedömas löpande under arbetets gång.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen
Organismer år 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter