Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Akustik - Läran om ljud

Slättängsskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Vad är ljud? Vad är buller? Hur fungerar vårt öra? Vid vilka ljudnivåer kan hörseln skadas? Vad använder vi ljud till?


Fysik Tefy bok 2 s 89-101
Biologi direkt bok
en s. 188-189

 

Classroom:
Vi går igenom texten i böckerna tillsammans och skapar gemensamma anteckningar.

Dessa hittar du i classroom. 

Konkretisering

När vi är klara ska du kunna:

 

 • Förklara vad ljud är och hur det uppstår

 • Förklara hur ljud fortplantar sig i ett medium

 • Förklara vad frekvens är och vilken enhet man använder för frekvens.

 • Förklara vad som menas med resonans och hur detta kan utnyttjas

 • Känna till varför olika instrument låter olika

 • Förklara vad som menas med ljudstyrka och vilken enhet man använder för ljudstyrka

 • om ljudets egenskaper, bl a skillnad mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner, ljudets hastighet.

 • vad det finns för användning av ljud vi människor inte kan uppfatta. Som ultraljud och infraljud

 • hur ljud mäts och hur ljud kan påverka hälsan

 • Ljudets hastighet i luft 
 • Förklara varför ljud färdas olika snabbt i olika medium (ämne)

 • Känna till vad eko är och hur eko kan dämpas

 • Känna till hur ekolod fungerar och vad det kan användas till

 • genomföra och efterarbeta laborationer

 • Vad det är för skillnad på ultraljud och infraljud och vad dessa kan användas till

 • Förklara hur en högtalare fungerar

 • Förklara hur du får och hur du kan undvika att få tinnitus samt symptom

 • Örats delar och hur hörseln fungerar

 • Varför vi har två öron, stereo

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, demonstrationer och laborationer under detta arbetsområde.

Bedömning

Din kunskap kommer att bedömas löpande samt genom ett prov i slutet av kursen och labbrapporter. 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback