Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Grammatik = svenska språkets uppbyggnad

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Grammatik är språkets byggstenar!

Planering:

 

v 4

Fredag       ordklasser 

v 5

Torsdag      repetition av ordklasser (PP), göra övningar

Fredag        satsdelar

   


Läroplanskopplingar

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

Matriser i planeringen
Grammatik = språkriktighet
Uppgifter
Material