Skolbanken Logo
Skolbanken

snäckorna ht2020

093051 Förskolan Brunnsmästaren, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Här presenterar vi vår projektplan för vårt arbete det här pedagogiska året

Tid: OKTOBER

1. Gör er projektplan med hjälp av handledningen för Planering och bedömning

Planen ska innehålla:

- Syfte

- Målområde för projektet

- Läroplansmål att arbeta mot (högst fyra st.)

- Pedagogernas frågeställningar (generativ fråga)

- Barnens eventuella projektfrågor

- Metod för arbetet 

2. Gör gärna en tankekarta kring hur de olika basmiljöerna kan användas (finns i Stödmaterial/Reflektionsverktyg) och bifoga er plan

3. Koppla högst fyra läroplansmål till er planering

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflektion och analys - Uppföljning 2 januari

Använd handledningen för Planering och bedömning som stöd

4. Gör en sammanställning av höstterminen, skriv ner era tankar under fliken Analys

VI har arbetat med våra snäckor och sniglar blablabla

5. Gör en reflektion med barnen kring höstterminen, skriv ner era tankar under fliken Analys

Dom gillade det! :) ;) ;)

6. Med hjälp av sammanfattningen av terminen och barnens svar, skriv ner era reflektioner under fliken Analys

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter