Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Natur och miljö

Slottsvångsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 september 2020

Ett projektarbete om livscykler hos djur och växter. Träd och dess egenskaper. Allemansrätt. Naturskola. Miljö, sophantering och återvinning.

Målet med undervisningen är:

 • Att kunna beskriva livscykler hos några olika djur och växter.
 • Att känna igen några vanliga träd.
 • Att kunna läsa och skriva egna faktatexter.
 • Att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Så här ska vi arbeta:

 • Föreläsningar och film om djur, växter, träd och miljö.
 • Läsa faktatexter i läroböcker och faktaböcker.
 • Skriva egna faktatexter med tillhörande bilder.
 • Naturskoleupplevelse med naturstudier i damm och skog.
 • Besök med lektion och rundvandring på NSR:s återvinningsstation.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • Kan beskriva livscykler hos några olika djur och växter.
 • Kan berätta om och beskriva några vanliga träd.
 • Kan läsa och förstå faktatexter om djur, växter träd och miljö.
 • Kan skriva faktatexter med tillhörande bilder.
 • Har deltagit i naturskola.
 • Har deltagit i lektion på NSR:s återvinningsstation.
 • Din förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback