Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

KEMKEM01

Kemi 1 NA19AB

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2020

Kemi 1 NA19AB


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov i syror och baser
Preliminära betyg
Prov i redoxkemi
Omprov i termokemi
Laborationsrapport
Prov Termokemi
Läxförhör Stökiometri