Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3

Mårtenskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 januari 2020

Matris utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling. Avstämning C samspelar med att kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskursen enligt kursplanen i svenska.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sammanställning av din skrivutveckling
Sammanställning av din läsutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter