Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 5

Rörelser till musik och danser

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 januari 2020

Du ska få prova lekar och övningar med rörelser till musik och danser. Du kommer att få öva dig på att röra dig till musik och öva takt och rytm i olika lekar och danser.

Planering för åk 1-5

Du ska få röra dig i takt och rytm samt till musik och genomföra lekar kopplade till musik.

Du kommer också att få reflektera över dans som motionsform och hur det på verkar dina hälsa.

Du ska öva på att bedöma ditt eget deltagande.

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp och bedöms kontinuerligt under temat. 

Åk 4-5 kommer att skapa en egen dans och få visa upp denna för gruppen. 

Åk 4-5 kommer att få se en dansföreställning och delta i en dansworkshop. 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter