Skolbanken Logo
Skolbanken

Min språkutveckling

Särskolan/Mariedalsskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 26 januari 2020

Jag lär mig hur bokstäver och ord låter och ser ut, sedan provar jag att använda dem när jag är tillsammans med mina klasskompisar.

Det här ska du få lära dig om:

- hur du ska göra när du vill ställa en fråga eller berätta om något för någon annan

- att du ibland behöver vänta på din tur när ni är flera som leker eller gör något tillsammans

- hur du ska göra/vad du ska säga om du vill ha samma sak som någon annan just nu har

- några ordbilder som du har användning för varje dag

- några bokstävers utseende och hur de låter

 

Så här gör vi:

- vi i klassen leker mycket tillsammans; vi tränar på att låna leksaker av varandra, turas om när vi sitter i samling eller spelar spel och tränar på att ställa frågor till varandra i naturliga sammanhang

- i dina arbetslådor finns det olika ordbilder och bokstäver som du tränar på en stund varje dag, vi arbetar också mycket i klassen med olika begrepp och ord, inte minst när vi tillsammans arbetar med vårt temaområde

- du får vara med i olika lekar och läsa böcker varje dag så att ditt språk ska utvecklas så snabbt som möjligt

 

Så här kommer du att bli bedömd:

 Du kommer bedömas utifrån dina egna förutsättningar och med utgångspunkt från grundsärskolans ämnesområden:

- hur du samspelar med andra

- hur du förstår och använder skriftlig kommunikation

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.

Kroppsspråk, tecken eller tal.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter