Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska åk 4

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 januari 2020

Här är en planering i engelska för åk 4.

Målet med undervisningen är att du…

…förstå enkel engelska som du hör,

... förstå enkel engelska när du läser,

... kan använda dig av strategier för att förstå när du lyssnar och läser,

... kan uttrycka dig enkelt muntligt på engelska och göra dig förstådd,

... kan uttrycka dig enkelt i skrift på engelska och göra dig förstådd,

...kan berätta något om hur de är i länder där man talar engelska och jämföra det med hur du har det här i Sverige.

 

I undervisningen kommer vi bland annat att…

… utgå från texter och bilder i läroboken Champ 4,

... jobba med grammatik och stavning,

... arbeta digitalt med att bland annat göra en Powerpoint,

... träna oss på muntliga framföranden samt att samtala med varandra på engelska

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Du visar vad du kan genom att delta aktivt i arbetet och diskussionerna i klassrummet. Du kommer att få göra ett antal diagnoser både i hör och läsförståelse.  Du visar också vad du kan när du lämnar in dina läxor.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter