Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik- Språk och Kommunikation våren 2020

Frejaparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

 

 

 

Planering Vt 2020

 

ARBETSLAG/Förskola

Frejaparkens förskola

 

Arbetslag

Ymer

 

Mål från läroplanen

Matematik: ”Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

Språk och kommunikation: 

”Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syfte".

Naturkunskap och teknik: 

 "Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling"

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

 Hur visar barnen intresse för småkryp? 

 

Kriterier för strävansmålet 

-Väcka en nyfikenhet kring språk och matematik, detta gör vi genom vårt projekt med småkryp. Där kommer vi att väva samman de olika ämnena. Vi kommer att fokusera på antal, mått, rim och ramsor, former, färg och fakta termer.  

-Utforska olika material. Vi kommer att använda oss utav exempelvis lera och naturmaterial men också i form av måltidspedagogik där vi då kommer att ta upp färg och form samt att använda våra sinnen till att undersöka olika smaker och konsistenser. Här kommer vi också att arbeta med att kunna uttrycka sig både verbalt och med sitt kroppsspråk. 

-Ta reda på hur vi kan hitta mer fakta om småkrypen genom böcker och QR-koder m.m. 

 

 

Nuläge:  

Barngruppen visar fortsatt intresse för snäckan, så vi vill utmana barnen vidare genom att introducera nya småkryp och ta reda på mer fakta om dem och se om det finns ett samband i mellan de olika småkrypen. Barnen har uppmärksammat formen på snäckans skal, har skapat egna sånger om snäckan och uttrycker sig verbalt och med sitt kroppsspråk. 

 

 

Metoder för att nå målet: 

-Utflykter i vår närmiljö 

-Dela in barnen i mindre grupper under undervisningstillfällena tisdag, onsdag och torsdag, även under utbildningssituationer.  

-Takk (tecken som stöd) i kommunikationen barn i mellan och pedagoger.

-Dokumentation på väggen som barnen kan ta del av och diskutera kring.

-Kategorisera och sortera med sopsamlarmonstren.

-Möta olika material i olika sammanhang.

-Arbeta med digitalisering i form ut av QR-koder och green screen m.m.

-Måltidspedagogik

 

 

Poststrukturell ingång (transdisciplinärt och rizomatiskt) 

Vi kommer att arbeta parallellt med matematik och språk, vilket innebär att vi väver samman dessa ämnen genom att följa barnets intresse, erfarenheter och behov, lärande processen har inte en bestämd väg utan kan gå olika riktningar. 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation

-Möta olika sammanhang i miljön och gruppkonstellationer. Få att skapa en variation av material. Sätta saker i motsatsförhållande för att förstå.

Mönster görs synliga

-Genom dokumentation på avdelningen kan man se mönstret i processen tydligt och synligt för barn och vårdnadshavare.    

 

Barn behöver stöttas och utmanas 

-Arbeta i mindre grupper under större delen av utbildningen. Uppmuntra att uttrycka sig

verbalt, genom takk och bildstöd. Även de estetiska uttrycksformerna kan vara till hjälp att uttrycka sig.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback