Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

F

SO - Samhällsorientering

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Hur ser vårt samhälle ut? Vad behövs i samhället? Vad är hållbar utveckling?

 

  När: vt- 21

 

  Syfte - Varför ska vi arbeta med det här?

  Vi vill att eleverna tidigt skall få kunskaper om hur ett samhälle fungerar i Sverige och vad som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

 

  Mål för arbetsområdet - Det här ska eleven få möjlighet att utveckla.

   Utveckla sitt kunnande om kommunikationer, byggnader, vad som behövs i ett samhälle och hur vi tar hand om vår miljö.

 

 

 

 

  Arbetsformer - Så kommer vi att arbeta

   Genom samtal, bilder, filmer, skapande, skriva och läsa.

 

    

 

 

 


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback