Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

PROJEKT- Jaget och våra sinnen

Förskolan Skattkistan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 3 februari 2020

Kroppen är en fantastisk uppfinning! Under februari kommer vi att tillsammans utforska våra sinnen och dess organ. Vi kommer också låta barnen bekanta sig med sig själva genom att låta barnen göra självporträtt. Vilken färg har min ögon? Har jag brunt hår?

Syfte: Vi ser alla olika ut och på så sätt är vi unika. Genom att låta barnen skapa sig själva genom ett självporträtt vill vi stärka barnens självkänsla och visa på deras fantastiska person. Allt sker genom barnens egna förmåga och uppmuntran.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter