Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDRIDR01

Tema Ergonomi

Oscarsgymnasiet, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 28 januari 2020

Tema Ergonomi


Läroplanskopplingar

Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.

Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.

Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.

Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.

Matriser i planeringen
Tema Ergonomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter