Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Min bostad

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 mars 2020

Du kommer att jobba med olika typer av texter, under vecka 9 -12

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på beskrivande text. Vi ska träna på att skriva en beskrivande text. Du ska skriva en text och berätta hur din bostad ser ut. Bra ord att använda: Prepositioner: på, i, bakom, framför, bredvid; Ord:  och uttryck.   Efter avslutat område ska du lämna in skriftlig och muntligt berätta din beskrivning


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen
ML Tala, lyssna och samtala (åk7-9)
ML Att skriva (åk7-9)
Uppgifter
Sharaxaad
Sharaxaad
Sharaxaad
Sharaxaad
Min bostad
Sharaxaad
Sharaxaad
Uppgift 8

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback