Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Värdegrund/projekt

Håstaby förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Värdegrund - Projekt

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Tema Yrken

Tidsperiod: Januari

Förskolans namn: Håstaby förskola

Grupp: Östergården

Barnens ålder: 4-6 år

År och datum: 28/1-20

Planeringen Upprättad av: Anna, Carina, Pernilla

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Värdegrund i samband med vårt projekt
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt vilja att hjälpa andra- Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner

vi vill omvärlds spana , vi vill lära barnen att yrkena kan vara könsneutrala ,

stimulera : skapande, använda olika tekniker , att barnen blir delaktiga och samarbeta
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi börjar med att intervjua barnen om vilka yrken de vet i mindre grupper så att varje barn får komma till tals.
- vi gör en tankekarta.
-litteratur som berör olika yrkeskategorier.
- Ur.se

-roll lekar

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

dokumentation , unikum , processvägg, lotus diagram
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- Ja, vi har nått de flesta mål vi planerat
-Barnen har lärt sig att de finns flera olika yrken som de inte visste tidigare.
- att ett yrke är ett jobb och vad deras föräldrar jobbar med.
-Barnen har visat stort intresse för olika yrken.

 

 

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Alla barnen har blivit intervjuade och fått gjort sin röst hörd.
- Vi har gjort tankekartor.
- Några av barnen har gjort panomin för sina kompisar om olika yrken.
- Vi har lyssnat in barnen om vad de är intresserade av att lära sig om för yrken

 

 

 

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Intresset har varit stort och barnen har varit mottagliga för ett lärande.
- Barnen leker rollekar
-De har utvecklat sina lekar med ny kunskap
- Pratar mycket om olika yrken.

 

 

 

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- Fortsätta att jobba med matematik kopplat till olika yrken.
- vikten av att kunna olika matematiska lösningar i yrken,


 

Utvärderingen gjordes av:

 Anna Löjdström och Carina Svensk

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter