Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Ekorren, Hedemora · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Vi vill väcka intresse hos barnen för matematiken som finns runt om oss i vår vardag.

Syfte: Att skapa ett intresse och en förståelse för enklare matematiska begrepp och upptäcka matematiken som finns runt oss.

Mål: Att barnen på ett positivt och konkret sätt får med sig en matematisk grund att bygga vidare på. 

Metod: Genom att arbeta med matematik på ett enkelt, lekfullt, roligt och konkret sätt i den fria leken och vid planerade undervisningstillfällen samt ute på gården och vid våra skogsutflykter med t.ex. antal, parbildning, sortering, storleksuppfattning, geometriska former och enkel addition.

             


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback