Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Recenzja książki

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 oktober 2020

Det är dags för dig att skriva en bokrecension om boken Du läst. Använd dig av rubrikerna i instruktionen för att skapa en bokrecension. v.37/42

Tänk på

  • Att använda ett så bra språk som möjligt. Tänk på stavningen.

  • Skiljetecken (punkt, kommatecken, stor bokstav etc).

  • Styckeindelning (passande underrubriker)


Sammanfatta handlingen

Presentera boken, med titel och författare.

Sammanfatta handlingen från början till slut (kortfattat, max ca. 300 ord). 


Huvudperson/huvudpersoner


Vilka är de viktigaste personerna? 
Vad gör personerna? Beskriv
Hur är de som personer? Beskriv


Miljöbeskrivning

Beskriv var boken utspelar sig. Hur ser det ut?


Viktiga händelser

Vilka är de viktigaste händelserna och vad leder de till? Motivera.
Resonera kring de viktigaste händelserna. Hur är de beskrivna? Hur känns det att läsa om dem?


Slutet

Hur slutar boken? Känns slutet trovärdigt? Motivera.
 

Budskap 


Finns det något tydligt budskap i boken?

Kan du hitta något budskap som går att läsa mellan raderna? Motivera.

Vad vill författaren säga med boken? Kan man lära sig något mer av boken?

Egna åsikter

Vad tycker du om boken? Motivera!

Vad har du lärt dig av boken?

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
ML Tala, lyssna och samtala (åk 1-6)
ML Att skriva (åk 1-6)
Uppgifter
Wiadomości
Napisz recenzję książki wedlug podanego schematu.