Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F

Återbruk

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Kreativitet och skapande med återbruk av plastkassar. Vad kan en plastkasse bli istället för en plastkasse?

Vad kan en plastkasse bli istället för en plastkasse?

Att med kreativitet och skapande finna ett nytt användningsområde för plastkassen, kan det bli exempelvis bli ett par shorts, en hatt, en kjol eller en necessär istället. I uppgiften utveckla din förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt  och utifrån kvalitets- och miljöaspekter formge och framställa från en plastkasse med stöd av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med stöd av slöjdspecifika begrepp i Unikum under rubriken planering och i kommentarsfältet. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter