Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Filmfestival

Ugglums skola 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Få upp ögonen för Disneyfilmer och belysa dess innehåll. Skapa kreativitet kring filmerna samt arbeta över gränserna.

Filmfestival 

Då många barn från flera avdelningar visar stort intresse för film, vill vi utveckla det vidare genom att visa olika Disneyfilmer och sedan ge barnen fakta om vem Walt Disney var.

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

Vi vill att barnen ska känna demokrati och känna att de får inflytande. 

Arbeta över fritidshemmen och känna gemenskap. 

Vi vill knyta an till Göteborgs Filmfestival. Detta är för oss en tradition. Temat för i år är Disney. Barnen får vara med och välja film, rösta.

Visa barnen olika disneyfilmer. Vi vill lära barnen historien bakom Disney. 

 

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

Vi ska jobba med Kahoot, göra poängpromenad och skapa affischer.  Barnen har fått vara med och välja en film till varje avdelning. Eleverna får se en trailer och sedan måla delar av filmen på ett stort spännpapper.  Detta konstverk kommer sedan att sättas upp nere på Klubben (Öppning och stängningsavdelningen) för visning. Därefter kommer barnens intresse att väckas och de kommer utifrån konstverken att välja film. 

Vecka 6, onsdag kommer det att vara själva filmvisningen i 9 olika salonger (klassrum). 

 

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

Kommer de ihåg bilderna? Var de delaktiga i processen innan? Kunde de ta med sig något från filmen i sin vardag? Kände de gemenskap mellan fritidsavdelningarna. 

Vi återkopplar och utvärderar tillsammans med barnen vecka 8. 

Många fick med sig kunskap om vem Walt Disney var. 

Många barn pratade om själva Disneytemat istället för filmfestival som var grundtanken.  

De kände att de fick vara med och påverka vilka filmer de ville se till en viss del. De ville sett fler filmer under en vecka för att kunna jämföra. 

Barnen kunde återberätta alla aktiviteter de fått vara med om...ansiktsmålning, kahoot, måla Disneytavlor och poängpromenad.

Svårt att knyta an till de andra avdelningarna då de träffades vid så få tillfällen. Vid filmvisningen och vid poängpromenaden.  

 

Vad tar vi med till nästa filmfestival? 

Fler filmer att välja på. Lika stora popcornstrutar, orättvist annars. Koppla filmfestivalens tema i Göteborg till vårt filmtema så kanske det blir mer fokus på filmtemat. Om det nu är det som är målet till nästa år;) 

 

Koppla till Läroplanen nedan. Scrolla ner för att hitta kapitel 4. 


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala om olika typer av texter.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter