Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Världsreligionerna

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Du kommer få veta mer om de största religionerna som finns i världen!

Vi kommer att ta reda på mer om religionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism.

Fakta får vi genom att läsa texter, diskutera och titta på filmer. Under tiden arbetar vi med ett häfte där vi skriver ner fakta och svarar på frågor om religionerna. Vissa gånger gör vi det gemensamt, andra gånger i grupp och vissa gånger enskilt. Vi kommer också att träna på olika begrepp som används inom religion. 

När vi har samlat in kunskap om alla religionerna kommer vi att arbeta med Venn-diagram. Då du får träna på att hitta likheter och skillnader mellan olika religioner. Vi kommer att börja träna på detta gemensamt och sedan kommer du att få göra ett diagram enskilt. 

Jag kommer att bedöma: 

Att du visar kunskap om alla världsreligioner. T.ex. gudssyn, plats för gudstjänst och svar på olika livsfrågor. 

Att du kan resonera kring likheter och skillnader mellan religionerna. 

Att du kan resonera kring vad religion kan betyda för olika människor. 

Att du kan använda ord/begrepp som används inom religion. 

Vad bedömer jag:

Dina svar på olika frågor i ditt religionshäfte. 
Ditt enskilda Venn-diagram.
Dina bidrag i gemensamma diskussioner och diskussioner i mindre grupp. 

Läroplanskopplingar

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback