Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FIOFIO01

Metafysik & Kunskapsteori

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Filosofiska frågor kring verkligheten och kunskap. Det vi ska arbeta med under detta moment är frågor som rör hur världen ser ut och frågor som uppstår

Pedagogisk planering för metafysik och vetenskapsteori 

Genomgångar och uppgifter.

Lektion 1:Introduktion och Platons idévärld

Lektion 2 Instuderings/ Reflektionsfrågor

Lektion 3, Skeppet Thessius med frågor

Lektion 4, Fri vilja med frågor

Lektion 5, Intro till kunskap och vetenskapsfilosofi

Lektion 6: Vetenskapliga metoder, Powerpoint

Lektion 6: Vetenskapliga metoder, Uppgifter

Lektion 7: Vetenskap VS Pseudovetenskap Powerpoint

Lektion 7: Vetenskap VS Pseudovetenskap Uppgifter

Lektion 8: Vetenskapliga förklaringar Powerpoint

Lektion 8:Vetenskapliga förklaringar, Uppgifter

Lektion 9-10 Upplägg

 

Träningsfrågor inför provet

 

Kompletteringsuppgifter

 

Vad?

Vi ska studera, Olika uppfattningar på hur verkligheten ser ut samt vilka konsekvenser detta får för oss som lever i den, vi ska även diskutera vad kunskap  är och hur vetenskap kan skapa kunskap.

Varför?

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till olika verklighetsuppfattningar samt olika kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska ståndpunkter

Hur sker undervisningen?

Undervisningen kommer främst att ske genom genomgångar och eget arbete med olika filosofiska frågor

Hur bedöms du?

Detta område kommer att bedömas med ett skriftligt prov bestående av frågor som har diskuterats under momentets gång.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former.

Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Jämförelse mellan forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.

Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.

Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.

Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor. Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.

Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor. Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.

Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.

Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.

Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.

Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Metafysik & Kunskapsteori Kompletering
Prov: Metafysik & vetenskapsteori

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback