Skolbanken Logo
Skolbanken

Skriva utifrån faktafilmer

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi ser på korta faktafilmer, enskilt och i mindre grupp. Vi samtalar och analyserar det vi sett samt skriver korta fakta texter, enskilt och i mindre grupp.

Våra mål

Du ska: 

  • Titta på korta faktafilmer
  • Samtala och diskutera filmerna
  • Skriva faktatexter 

 Så här arbetar vi

  • Tittar på faktafilmer 
  • Diskutera i grupp 
  • Skriva faktatexter på Ipaden i Word eller Skolstil3, enskilt och i mindre grupp

Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

skriva texter för olika syften och mottagare,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.

Några barn- och ungdomsförfattare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback