Skolbanken Logo
Skolbanken

Kometens BAIO Tema Hållbar Utveckling v5

093271 Förskolan Klara, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Inför undervisningstillfället

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Målet är att barnen ska vilja och få en positiv inställning till att ta ansvar. Skapa eller åtminstone påbörja en respekt och empati för vår miljö omkring oss.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

En förmåga att förstå konsekvensen av vad vi gör med miljön, hur den påverkar oss människor, djur och natur. 

Även öva på att föra en diskussion och dialog med sina kompisar. Diskutera fram hur vi kan påverka som i detta fall vår miljö.

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Vi har genom en diskussion med hjälp av bilder titta på hur glitter i förskolan påverkar miljön. Från att ligga på ateljèbordet till att torkas upp med en disktrasa och sköljas ned i avloppet. Därifrån ska vi tillsammans prata om vad som händer med glittret, vilka som påverkas och vad vi kan göra tillsammans. Glittret ska tas bort och genom diskussionen ska barnen få en förståelse varför vi gör det. En gemensam diskussion som leder till ett gemensamt beslut. Bilderna ska hjälpa barnen att få en mer tydlig bild av händelseförloppet. Skapa en mindmap

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Vad händer med glittret när det spolas ned i avloppet och vart hamnar det?, Vad gör man i ett vattenreningsverk? Vart hamnar smutsigt avloppsvatten som inte går genom vattenreningsverket? vilka påverkas av det? vilka smutsar ned vattnet? vilka dricker vattnet? vilka bor i vattnet? Vem/ vilka blir drabbad av det smutsiga vattnet? vad kan vi göra och tänka på för att förbättra/påverka?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 Barnen visste vad ett vattenreningsverk är. Barnen förstod att djurlivet blir påverkat av människans handlingar. 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 Barnen tyckte att det var helt ok att vi tog bort glittret. Dem förstod varför vi tar bort det. Dem lärde sig att vi människor är dem som smutsar ned. 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter