Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Kemi årskurs 5

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Så här kommer vi att arbeta med kemi.

Kemi årskurs 5 

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra undersökningar, enkla experiment och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i kemi

 • Få en insikt i vad en atom och molekyl är
 • Kunna visa och förklara vattnets och luftens egenskaper och kretslopp och koppla ihop detta med fotosyntesen 
 • Placera in saker i fast, flytande- eller gasform
 • Få en insikt i hur rening av luft och vatten kan gå till

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Planera och genomföra olika undersökningar och jämföra och utvärdera dina resultat samt dokumentera dina arbeten och undersökningar
 • Testa olika experiment med luft och vatten
 • Få en insikt i problemen med försurning
 • Känna till vad syror och baser är och kunna genomföra ett enkel test om det är sura eller basiska ämnen

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Få en insikt i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle i närmiljön
 • Kunna och använda ord och begrepp i kemi ex. grundämne, densitet och kemisk reaktion
 • Självständigt kunna tolka och granska information (ex. ställa dig frågor som om det är rimligt eller kontrollera informationen med andra källor)

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i kemi
 • Materiens uppbyggnad och egenskaper
 • Kretslopp
 • Fast, flytande eller gas
 • Luft och tryck
 • Syror och baser
 • Kemiska reaktioner
 • Göra undersökningar och söka information
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa
 • Skriva och rita

 

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Kemi bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2015-2016, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter