Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Dalarna - Falun

Hosjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

I detta Tema- arbetsområde kommer vi att bekanta oss med: 1. Landskapet Dalarna, landskapsblomma, landskapsdjur. 2. Falu gruva 3. Fet Mats, gruvfrun 4. Folkdräkter 5. Dalahästen Vi kommer att se på film, läsa faktaböcker, rita och skapa olika slags bilder som handlar om arbetsområdet. Vi kommer att skriva berättelser och redovisa för varandra om olika områden.


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Dalarna - Falun
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter