Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 0

Texttyper

Centrumskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

 

Planering svenska 2020 v.2-7

 

Mål: Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 

Centraltinnehåll:

 

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

 

 

Uppgift

 

Beskrivande text- börja med att eleverna får beskriva bilder muntligt. Därefter visa bild/läsa beskrivande text tillhörande bild. Slutligen får eleverna skriva egna beskrivningar till givna bilder.

 

SV(/Bild)- arbeta med figurerna som eleverna även gör på bildlektionerna. Beskriva sin figur/karaktär med hjälp av förbestämda frågor.

 

Tema ”Harry Potter”- Skriva brev, faktatext om djur, berättelse och anda texttyper där vi använder Harry Potter som inspirationskälla.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1