Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO vt-20 åk 2

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Vi kommer att lära oss om vad demokrati är och hur det fungerar i riksdagen. Vidare kommer vi att lära oss om pengars funktion, om kartan, världsdelarna samt diskutera nyheter.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att arbeta med begreppet demokrati, men även gå in på vad ett möte är och hur det fungerar i riksdagen. Vi kommer även att lära oss om pengars funktion, om kartan, världsdelar och varför man kan behöva flytta. Vi kommer också att diskutera nyheter.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper kring:

- hur ett riksdagsval går till

- olika partier, deras partisymboler och partiledare

- veta hur ett möte (klassråd/elevråd) går till

- pengars funktion och betydelse i vår vardag

- kartan

- nyheter både från Sverige och världen

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- delta på lektionerna

- beskriva hur möten går till

- beskriva pengars funktion och betydelse i vår vardag

- förstå hur kartan kan användas

- ge förslag på varför man kan behöva flytta

- kunna diskutera och reflektera kring olika nyheter

 

Undervisning och arbetsformer

För att uppnå målen kommer vi att göra följande:

  • läsa texter
  • se filmklipp
  • diskutera
  • arbeta med kartan med hjälp av iPad och kartböcker
  • skriva faktatexter
  • måla bilder
  • samtala och reflektera

Läroplanskopplingar

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter