Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Pall åk6

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Du kommer att få lära dig att tillverka en pall av furuträ. Det blir en hel del hyvling och sedan sammansättning med lim och skruv. Du får välja att sätta på tapet, betsa/ och eller lacka den.

Konkreta mål

  • Du skissar och planerar på ditt planeringsblad i ditt slöjdhäfte. Du mäter och kapar brädor.
  • Du hyvlar dina brädor. Du gör en limfog som blir sitsen.
  • Du ritar av din benmall och får såghjälp av läraren. Du filar och slipar de kanter som läraren visar dig.
  • Vi limmar ihop ben med mittenbrädan. Du får sliphjälp i slipmaskin
  • Du limmar och skruvar fast sitsen efter att du har borrat för skruvarna.
  • Du väljer ytbehandling mellan bets och lack eller tapet och lack alternativt endast lack.
  • Du utvärderar ditt arbete i Unikum.

Under hela processen har vi genomgångar och samarbetar. Du får skriva ord och begrepp som hör till arbetsområdet, de använder du sedan i din utvärdering.

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback