Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi i hemmet

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

I arbetsområdet kemi i hemmet ska du genom laborationer och diskussioner få lära dig om naturliga och farliga kemikalier i hemmet.

Det här ska vi lära oss:

Vi ska lära oss om vanliga kemikalier i hemmet, både farliga och naturliga kemikalier. Samt hur man kan använda dem hemma.

 

Så här ska vi jobba:

Vi kommer jobba genom att använda Gleerups läromedel, genomföra experiment, titta på filmer och leta efter kemikalier i hemmet.

 

När ska vi jobba:

Vi jobbar under perioden v.6 till v.11

 

Så här ska du få visa:

Du visar dina kunskaper genom att delta under lektionerna, leta efter kemikalier i hemmet och delta i laborationer. Arbetet avslutas med att ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback