Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Forskningsstation på mars

Stenkulan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med att utveckla en forskningsstation på mars. I uppgiften ingår: - att skaffa kunskap om de olika utmaningar som ett liv på mars innebär - att komma på lösningar och konstruera en modell av en forskningsstation - att dokumentera arbetet i en teknisk rapport

Uppgiften är framförallt en teknikuppgift med fokus på konstruktioner och utvecklingsprocessen (idé - skiss - modell - test - färdig produkt) men uppgiften har också flera beröringspunkter med biologi/kemi/fysik (livets utveckling, fotosyntes, odling, atmosfär, olika ämnen, rymden, atmosfär, strålning, olika material, etc.)

 

Den slutliga bedömningen på uppgiften kommer göras utifrån fyra kategorier:

- Prövar idéer: i vilken utsträckning eleven testar olika lösningar

- Konstruktioner: konstruktionens svårighetsgrad

- Arbetar självständigt: i vilken utsträckning eleven arbetar självständigt

- Dokumentation: dokumentationens innehåll och hur väl syftet framgår


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Teknik - bedömningsmatris år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter