Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Krafter 19Klasser

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 6 februari 2020

I detta kapitel så pratar vi om krafter och grundläggande mekanik. Att vi ständigt påverkas av jordens gravitation och även krafter som påverkar oss i vardagen. Vi räknar med fysiken för att lära oss sådant som hävstångslagen.

 

Mål för arbetsområdet. Efter arbetsområdet ska du kunna följande:

 • Förstå skillnaden mellan massa och tyngd
 • Veta vad som menas med tyngdkraft och gravitation
 • Veta vad som menas med kraft, sammansatta krafter, resultant
 • Hur man kan mäta krafter, dynamometer
 • Enheten för kraft
 • Centrifugalkraft
 • Centripetalkraft
 • Rörelse likformig och olikformig rörelse
 • Veta vad acceleration och retardation är
 • Veta vad som menas med fritt fall
 • Kunna begreppet friktion samt hur man kan öka och minska friktion

 

Vi kommer att arbeta med kapitel 5 i gleerups fysik.

Genom att arbeta med:
- laborera
- ha gemensamma genomgångar

- se film
- arbeta enskilt och i grupp

Du kommer att bedömas på ett begreppsprov samt någon eller några labbar,


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bedömning: Krafter, fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter