Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska

Kyrkskolan 4-6, Ludvika · Senast uppdaterad: 12 januari 2023

Arbetet med engelska under första delen under vårterminen. Fokus på se, höra och förstå.

Engelska första delen av VT20

 

Vad vi ska lära oss? 

Vi ska lära oss att förstå talad engelska i olika media, utveckla vårt ordförråd och vi ska också lära oss grundläggande engelsk grammatik.

Sammanfattning

  • Utveckla hörförståelse
  • Utveckla ordförråd
  • Lära oss om grammatik 

Varför just detta?

Vi ska lära oss om detta på grund utav att detta är grunden till dit vi är påväg. 


Att arbeta med ordförrådet gör så att du kommer kunna flera ord och så att du kan först mer och mer av det som sägs och står i olika media, på TV eller på internet. 

Arbetet med hörförståelsen kommer både att ge dig vana att lyssna till engelskt tal och hjälpa med ditt eget engelska uttal. 

Grammatik handlar om ett språks struktur, det vill säga hur man använder det. Det är bra att kunna många ord men utan grammatiken vet vi inte hur vi ska använda dem. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med framförallt två saker. 

1. Vi kommer att titta på ett antal korta filmer eller avsnitt på engelska och diskutera deras innehåll. Vi kommer att att se dessa flera gånger för att ni ska kunna bekanta er med innehållet. Sedan kommer vi att ha centrala ord från filmerna som glosläxa 

2. Under våren kommer vi att arbeta med ett grammatiskt läromedel som går igenom viktiga grammatiska regler. Detta kommer att kompletteras med olika övningar och Kahooter. 

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas kommer att vara din förmåga att förstå det viktigaste i olika filmer och serier. Samt hur du använder de grammatiska regler vi gått igenom. 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få chansen att visa vad du kan både genom diskussioner i klassrummet, skriftliga framställningar och Frågesporter som Kahoots. 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
ENGELSKA år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter