Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden

Aspuddens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

När vikingarna hade blivit kristna började en ny tid – medeltiden. I det här arbetsområdet får du veta mer om kungar och riddare, men även om vanligt folk. Hur var det egentligen att vara människa under medeltiden?

Vad ska vi arbeta med

 I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om hur människorna levde under medeltiden. Du kommer att få veta mer om bönder, borgare, adelsmän och präster, om kungar och krig och om Hansan, Kalmarunionen och Stockholms blodbad. 

Hur ska vi arbeta?

  • Vi kommer att läsa faktatexter gemensamt, diskutera dem och arbeta med frågor till texterna. 
  • Vi kommer att titta på några olika filmer om medeltiden, bland annat serien ”Med Ahmed i medeltiden”.
  • Vi kommer att gemensamt diskutera människornas levnadsvillkor under medeltiden
  • Vi kommer skriva egna faktatexter om viktiga personer och händelser från medeltiden.
  • Du kommer att få redovisa din faktatext i en mindre grupp. 

 

Vad ska du lära dig? 

·       känna till när medeltiden var

 ·       känna till hur man levde på Medeltiden; i staden och på landet, och olika levnadsvillkor för män, kvinnor och barn

 ·       ha kunskap om landskapslagarna; vad de innebar och vilka straff man hade

 ·       känna till hur den kristna kyrkan växte fram och hur den påverkade livet för människorna, och vad klostren hade för betydelse

 ·       känna till de fyra stånden och kunna berätta lite om dessa

 ·       kunna berätta om vad Hansan var, var den fanns och varför den var viktig

 ·       kunna berätta om Kalmarunionen och Stockholms blodbad och hur de hängde ihop

 ·       kunna förstå och använda ämnestypiska ord och begrepp

Viktiga begrepp: kloster, nunnor, munkar, de fyra stånden (adel, präster, borgare och bönder), hantverkare, köpmän, Hansan, tull, skatt, digerdöden, tinget, skatt, fogde, regent och rike. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Historia åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback