Skolbanken Logo
Skolbanken

Byggkonstruktioner och programmering

Östra Stenhagen grundsärskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Under läsåret kommer du få träna förmågan att bygga enkla byggkonstruktioner med hjälp av olika material samt programmering.

Syftet :

att stimulera och utveckla elevernas intresse till teknik genom att pröva egna tekniska idéer och hitta lösningar tex 

Metod:

samarbeta med dina klasskamrater vid konstruktionsbygganden tex bron

använda en viss mängd material såsom wellpapp, papper, tejp, mm 

mätt hur långt blev bron med linjal.

dokumentera och återkoppla brokonstruktionen, klistra bilden på din loggboktitta på 

https://urplay.se/program/196674-programmera-mera-vad-ar-en-robot

https://urplay.se/program/217806-typiskt-teknik-bild-och-video

diskutera om varje avsnitt med hjälp av pratkarta 

skriva stödord om avsnitten med hjälp av stödstruktur 


Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Matriser i planeringen
Teknik Grundsärskolan
Uppgifter
kända byggnader
frågeformulär
programmering robotar