Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Broar

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Projekt Broar handlar om hållfastighetslära, konstruktioner och hur man dokumenterar det.

 

Projekt

 

Broar

 

Du bygger modell och gör skriftligt och muntligt redovisning.

 

 Du ska läsa häfte ”Knak och brak”. Där får du tekniska begrepp och information som du kan använda i din projekt. Du ska tillämpa din teoretiska kunskap om hållfasthetslära i byggandet av bron. På lektionerna diskuterar och repeterar hållfasthetslära. Du ska också läsa om olika typer av broar: balkbroar, bågbroar och hängbroar. Det hjälper dig att välja din modell.

 

Du ska genomföra teknikutvecklingsarbete i olika faser:

 

 

 

Identifiering av behov: du bestämmer för vilka transport medel tillämpas bron och vilka belastningar som aktuella i detta sammanhang.

 

 

 

Undersökning: du ska undersöka olika modeller och lösningar innan du bestämmer dig. Dina undersökningar ska du dokumentera genom att spara dina modeller och skisser och anteckningar, bilder.

 

Förslag till lösningar som du har provat ska du beskriva i projekten ( till exempel Förslag till lösning 1, Förslag till lösning 2…)

 

Konstruktion och utprövning

 

Du prövar och omprövar möjliga ideer till lösningar genom att bygga och rita ”test modeller” innan du stannar och bestämmer dig.  Du sparar och använder dina test modeller, ritningar, skissar som dokumentation.

 

Presentation av projekt genomförs skriftligt, muntligt och genom visning av modellen.

 

I din muntliga och skriftliga presentation beskriver du teknikutvecklingsarbete i olika faser som jag har redan förklarat.

 

 Du  beskriver din konstruktion med hjälp av tekniska termer. Du motiverar varför du har valt just de nödvändiga lösningar. Du skriver hur du förstarkar din konstruktion att den klarar av belastningar. Konstruktionen ska vara ”lätt” med minimalt användning av material. Det är tekniska lösningar som ska lyftas fram.

 

Du beskriver vilken material tänker du använda i verkligheten och varför. Du ska beskriva hur du arbetade med material på lektionerna.

 

Du visar att du kan organisera ditt arbete och använda material och verktyg på säkert sätt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter