Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Krafter och Mekanik åk 7 VT-2020

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Du kommer att få arbeta med ett område som berör dig i din vardag, men det är inte så att du tänker att det har med mekanik att göra. I din vardag utsätts du för olika krafter och det är i det här fysikområdet som du ska få en djupare förståelse för detta.

1. Krafter och Mekanik för år 7

De begrepp som vi kommer gå igenom i detta arbetsområde är följande;

 • Förstå skillnaden mellan massa och tyngd
 • Veta vad som menas med tyngdkraft och gravitation
 • Veta vad som menas med kraft, sammansatta krafter, resultant
 • Hur man kan mäta krafter, dynamometer
 • Enheten för kraft
 • Centrifugalkraft
 • Centripetalkraft
 • Rörelse
 • Veta vad acceleration är
 • Veta vad som menas med fritt fall
 • Kunna begreppet friktion samt hur man kan öka och minska friktion
 • Veta vad som menas med tyngdpunkt och stödyta
 • Mekanikens gyllene regel
 • Hävstångslagen
 • Tröghetslagen
 • Enkla maskiner

 

Bedömning sker genom:

- diskussioner under lektionstid

- laborationer

- laborationsrapport

- skriftliga test

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Fysik åk 7
Uppgifter
Vattentornet
NE-avsnitt fysik
Hävstång- simulering
Krafter - plugga inför provet
Prov Krafter
Laboration: Friktion
Laboration och rapport: Pendel
Argumenterande uppsats
Laboration Koka vatten med is